PROMOCJA ZDROWIA - Przedszkole w Brzostku
Przedszkole w Brzostku
Strona głowna  /  PROMOCJA ZDROWIA
PROMOCJA ZDROWIA

Ciekawe propozycje dla rodziców i nie tylko:

 

https://zdrowyprzedszkolak.pl
 

 

Plan  pracy  przedszkola  promującego  zdrowie 
            na  rok  szkolny  2017/2018

 

Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków i umiejętności higieniczno – zdrowotnych.

L.p.

Zadania

 Termin realizacji

       Osoba          odpowiedz.

    Uwagi

  1.

Lekcja mycia zębów – wykorzystanie modelu „Szczęki
i szczotki.”

X

Wszystkie naucz.

 

  2.

„Dzieciństwo bez próchnicy” – wyrabianie nawyku codziennego dbania o jamę ustną poprzez systematyczne mycie zębów.

Cały rok szkolny

Wszystkie naucz.

 

  3.

Wizyta przedszkolaków
w gabinecie stomatologicznym- edukacja w kierunku zdrowia jamy ustnej, dbanie o piękny wygląd zębów.

XI

M.Śliż, 
A. Furman -Michalak

 

  4.

Nauka wierszy i piosenek związanych
z dbałością o higienę osobistą – celem utrwalenia właściwych postaw zdrowotnych.

Cały rok szkolny

Wszystkie naucz.

 

  5.

Wykorzystanie filmów edukacyjnych „Było sobie życie”- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat organizmu człowieka
i jego tajemnic.

Cały rok szkolny

Wszystkie naucz.

 

  6.

„Czystość wokół mnie” –wpajanie zasad właściwego zachowania się w toalecie, miejscach publicznych i najbliższym otoczeniu.

Cały rok szkolny

Wszystkie naucz.

 

  7.

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” rekomendowany przez PPiS
w Dębicy 

III

B. Cholewiak

 

  8.

Konkurs plastyczny „Czystość to zdrowie”- zachęcanie do wykonania wspólnej pracy : rodzic-dziecko.

II

B. Płaziak

 

  9.

Wprowadzenie dyżurów – angażowanie dzieci do pomocy przy posiłkach, w łazience.

Cały rok szkolny

Nauczycielki grup starszych

 

10.

Opracowanie ciekawych tematów kompleksowych poświęconych zagadnieniom związanych ze zdrowiem i higieną.

Cały rok szkolny

Wszystkie naucz.

 

11.

Udział dzieci w porządkach organizowanych
w okresie przedświątecznym
( mycie zabawek, ścieranie kurzu, układanie na półeczkach indywidualnych, wspólne strojenie sali).

W okresie przedświątecznym

Wszystkie nauczycielki

 

12.

Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola artykułu „Zdrowie nadrzędną wartością” oraz zdjęć z działalności zadań prozdrowotnych.

Cały rok szkolny

K.Orlow, B.Barbarzak

 

 

 

 

            Zdrowie jest wartością nadrzędną, zależy od wielu czynników i na wiele z nich ludzie mają wpływ. Istnieje wzajemny związek między zdrowiem i edukacją, dlatego przedszkole aktywnie uczestniczy w ochronie i promocji zdrowia całej społeczności.

Dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą być w promocji zdrowia partnerami dorosłych w pełnym słowa znaczeniu, ponieważ mają ograniczoną możliwość i zdolność do decydowania i podejmowania działań. Mogą być przede wszystkim aktywnymi uczestnikami działań organizowanych przez dorosłych, dlatego najważniejszymi partnerami w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie są rodzice.

Od wielu lat Przedszkole Publiczne w Brzostku podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna jest jednym z priorytetów pracy przedszkola. Mając na uwadze powyższy fakt w 2014r. nasza społeczność rozpoczęła działania zmierzające do przystąpienia do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, pracowników z koncepcją, modelem i strategią Szkoły Promującej Zdrowie oraz akceptacją tych środowisk rozpoczął się czas wytężonej pracy.

Przedszkolny Koordynator, Pani Małgorzata Śliż oraz Zespół Promocji Zdrowia, w skład którego weszli wszyscy nauczyciele, opracował program, w którym uwzględniono dwa zadania priorytetowe – „Zdrowy przedszkolak – promocja zdrowia jako aktywności indywidualnej i zbiorowej” oraz „ Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci”. Systematyczna realizacja zaplanowanych działań sprzyjała zdrowiu i rozwojowi dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Wspólne podejmowanie i realizacja zadań integrowało społeczność przedszkolną, uczyło podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

Uwieńczeniem naszych działań była prezentacja przedszkolaków na scenie Centrum Kultury w Ropczycach dnia 14 kwietnia 2016r. oraz odbiór Certyfikatu przynależności do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dyrektor Przedszkola Dorota Nawracaj odebrała go z rąk Rejonowego Koordynatora Pani Anny Szczepanik. Odbyło się to podczas XII Konferencji Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Nic dwa razy się nie zdarza”.

Działania rozpoczęte w 2014r. będą nadal kontynuowane, gdyż jest to początek długofalowego programu promocji zdrowia
z wykorzystaniem działań, które będą zwiększały ich skuteczność. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom przedszkola, rodzicom oraz instytucjom, które wspierały nas w realizacji edukacji zdrowotnej.

Dorota Nawracaj

www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/promowanie-zdrowego-stylu-ycia-dziaania-w-grupie-5-6-latkw(1).docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/zdrowy-przedszkolak-promocja-zdrowia-jako-aktywnoci-indywidualnej-i-zbiorowej.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/promowanie-zdrowego-stylu-odywiania-w-grupie-4-5-latkw.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/promocja-zdrowia-w-naszym-przedszkolu.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/czyste-powietrze-wok-nas.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/caa-polska-czyta-dzieciom(6).docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/zasady-ywieni-w-wieku-przedszkolnym.docx
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-16