PLAN WSPÓŁPRACY - Przedszkole w Brzostku
Przedszkole w Brzostku
Strona głowna  /  PLAN WSPÓŁPRACY
PLAN WSPÓŁPRACY

 

Brzostek, 2017.08.31

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Forma współpracy

Termin

Osoba odpowiedzialna 

 

Zebranie grupowe i ogólne z rodzicami. Zapoznanie rodziców ze statutem, prawami i obowiązkami rodziców, ofertą zajęć dodatkowych. Wybory do Rady Rodziców
i rad oddziałowych.

 

Wrzesień

Dyrektor

Wychowawcy grup

 

Zajęcia otwarte i zebrania grupowe. Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy. Rozmowy z nauczycielem w celu rozwiązania bieżących problemów i spraw, pedagogizacja.

 

 

Październik

 

Nauczycielki grup

Pasowanie na przedszkolaka – włączenie rodziców
w przygotowanie upominków, strojów, itp.

Listopad

 

Beata Płaziak 

Pomoc nauczyciela

 

 

Wyjazd dzieci 5 i 6 letnich do teatru w Tarnowie na sztukę ukazującą właściwe wzorce zdrowotne. Włączenie rodziców do opieki nad dziećmi w czasie podróży.

 

 

Listopad

 

Bożena Cholewiak

 

Kontakty indywidualne – przedstawienie rodzicom wyników wstępnej diagnozy przedszkolnej, wybranie kierunku pracy z dzieckiem.

 

Listopad

 

Wychowawcy,

logopeda

 

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci - włączenie rodziców
 w organizację imprezy.

 

 

Listopad

 

Nauczycielki grup

Spotkanie wigilijne – wspólne świętowanie.

 

Grudzień

 

 

Dyrektor

Bożena Cholewiak

Beata Barbarzak

 

 

„Przyjedź św. Mikołaju”. Zaangażowanie rodziców przy  zakupie i pakowaniu prezentów.

 

Grudzień

Nauczycielki grup

 

Dzień Babci i Dziadka. Zaangażowanie rodziców
 w przygotowanie strojów i scenografii do przedstawienia. Pomoc w przygotowanie poczęstunku.

 

Styczeń

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci i rodziców. Włączenie rodziców w przygotowanie strojów i poczęstunku.

 

Styczeń

 

Nauczycielki grup

 

 

Zajęcie otwarte połączone z zebraniem grupowym – obserwacja dziecka na tle grupy, pedagogizacja rodziców, bieżące sprawy z życia grupy.

 

Marzec

Nauczycielki grup

 

Kontakty indywidualne – przekazanie rodzicom wyników obserwacji i  diagnozy końcowej, pisemnej informacji
 o gotowości dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki
 w szkole.

 

 

Kwiecień

 

Wychowawcy,

logopeda

 

Dzień Mamy, Taty i Dziecka – integracja środowiska  rodzinnego i przedszkolnego.

 

Maj/czerwiec

Wychowawcy

 

Wycieczka autokarowa do wybranego przez rodziców miejsca. Aktywna forma spędzania wolnego czasu.

 

Czerwiec

 

Dyrektor

 

 

Spektakl słowno-muzyczny „Pożegnanie przedszkola”. Zaangażowanie rodziców w zakup upominków na pożegnanie sześciolatków.

 

Czerwiec

Wychowawcy grup

 

Spotkanie z psychologiem PPP w Dębicy według zdiagnozowanych potrzeb rodziców i nauczycieli.

 

W ciągu roku

Dyrektor

 

Wystawy prac dzieci. Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z umiejętnościami plastycznymi dzieci.

 

Cały rok

Nauczycielki  grup

 

Tablica informacyjna dla rodziców. Prezentowanie wiadomości i ciekawostek z pracy przedszkola, hasła wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na każdy miesiąc, teksty piosenek, wierszy itp.

 

 

Cały rok

 

Dyrektor

Wychowawcy grup

Strona WWW przedszkola. Upowszechnianie osiągnięć
w szerszym środowisku.

Cały rok

 

Dyrektor

Bożena Cholewiak

Beata Barbarzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-09-07