PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

AKTUALNOŚCI

.

PROJEKT SZKOŁA EMOCJI


 

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie wspierającym dzieci w rozwoju kompetencji emocjonalnych Szkoła Emocji. Nieustraszeni są wśród nas!
Projekt skierowany jest do dzieci z przedszkoli na terenie całej Polski.


Cele projektu:                                     

- wykorzystanie tekstu i ilustracji książkowej w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji               
- nauka strategii radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach               
- nauka szacunku dla emocji innych               
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci               
- nauka słuchania ze zrozumieniem               
- rozwijanie wrażliwości estetycznej               
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom  

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

                                             

Informujemy, że wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony przez nasze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Nasze przedszkola wnosi wkład własny w wysokości 750,00 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania do końca 2022r. 3750,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.