PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

O PRZEDSZKOLU

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA W BRZOSTKU
NA LATA 2023-2028


„Nie zmuszajmy dziecko do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy lecz przekazujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo chciało chcieć”.

 
J. Korczak
 

MISJA

„Przedszkole to mój drugi dom, gdzie wychowanie i edukacja przygotowują do sprostania wyzwaniom przyszłości”.

 
WIZJA

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowana kadrę pedagogiczną.
Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie.
Rodzice są partnerami zaangażowanymi w życie przedszkola.
Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom – otwartą na ich potrzeby.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko i jego wszechstronny rozwój.
Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku.
Stosowane, aktywne, metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoka jakość pracy przedszkola.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.


 
MOCNE STRONY

Oferujemy:
bardzo dobrze wyposażone sale, smaczne i zdrowe posiłki, kameralne warunki, przyjemne otoczenie, bezpieczeństwo i partnerskie relacje.
Szeroki wachlarz imprez i uroczystości przedszkolnych.
Fachową kadrę pedagogiczną.
Dobra atmosferę i klimatprzedszkola.
Prowadzenie strony internetowej.
Szeroką współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


 
MODEL ABSOLWENTA

Koleżeński
Samodzielny
Aktywny w działaniu
Przestrzega norm i zasad współżycia w grupie
Odporny na stres i niepowodzenie
Przygotowanydo nauki w szkole
Sprawny fizycznie
Komunikatywny
Twórczy i poszukujący
Propaguje zdrowy tryb życia
Odróżnia dobro od zła