To takie proste!
Strona głowna  /  O PRZEDSZKOLU
O PRZEDSZKOLU
http://www.blizejedu.nazwa.pl/przedszkola/images/pprzedszkolebrzostek/o-przedszkolu.jpg
 
 
Nasze Przedszkole - zapraszmy do obejrzenia galerii
 
 
 
 
KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W BRZOSTKU
NA LATA 2018-2023


„Nie zmuszajmy dziecko do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy lecz przekazujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
aby samo chciało chcieć”.
J. Korczak

MISJA

„Przedszkole to mój drugi dom,
gdzie wychowanie i edukacja
przygotowują do sprostania wyzwaniom przyszłości”.

WIZJA

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną,
kompetentną i zaangażowana kadrę pedagogiczną.
Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie.
Rodzice są partnerami zaangażowanymi w życie przedszkola.
Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom,
pracownikom – otwartą na ich potrzeby.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko i jego wszechstronny rozwój.
Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim
dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku.
Stosowane, aktywne, metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania
gwarantują wysoka jakość pracy przedszkola.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na
wysoki poziom pracy.


MOCNE STRONY

Oferujemy:
bardzo dobrze wyposażone sale, smaczne i zdrowe posiłki, kameralne
warunki, przyjemne otoczenie, bezpieczeństwo i partnerskie relacje.
Szeroki wachlarz imprez i uroczystości przedszkolnych.
Fachową kadrę pedagogiczną.
Dobra atmosferę i klimatprzedszkola.
Prowadzenie strony internetowej.
Szeroką współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


MODEL ABSOLWENTA

Koleżeński
Samodzielny
Aktywny w działaniu
Przestrzega norm i zasad współżycia w grupie
Odporny na stres i niepowodzenie
Przygotowanydo nauki w szkole
Sprawny fizycznie
Komunikatywny
Twórczy i poszukujący
Propaguje zdrowy tryb życia
Odróżnia dobro od zła

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-10