PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

PROMUJEMY ZDROWIE

 

 

 

 

 

 

Zdrowie jest wartością nadrzędną, zależy od wielu czynników i na wiele z nich ludzie mają wpływ. Istnieje wzajemny związek między zdrowiem i edukacją, dlatego przedszkole aktywnie uczestniczy w ochronie i promocji zdrowia całej społeczności.

 

Dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą być w promocji zdrowia partnerami dorosłych w pełnym słowa znaczeniu, ponieważ mają ograniczoną możliwość i zdolność do decydowania i podejmowania działań. Mogą być przede wszystkim aktywnymi uczestnikami działań organizowanych przez dorosłych, dlatego najważniejszymi partnerami w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie są rodzice.

 

Od wielu lat Przedszkole Publiczne w Brzostku podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna jest jednym z priorytetów pracy przedszkola. Mając na uwadze powyższy fakt w 2014r. nasza społeczność rozpoczęła działania zmierzające do przystąpienia do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, pracowników z koncepcją, modelem i strategią Szkoły Promującej Zdrowie oraz akceptacją tych środowisk rozpoczął się czas wytężonej pracy.

 

Przedszkolny Koordynator, Pani Małgorzata Śliż oraz Zespół Promocji Zdrowia, w skład którego weszli wszyscy nauczyciele, opracował program, w którym uwzględniono dwa zadania priorytetowe – „Zdrowy przedszkolak – promocja zdrowia jako aktywności indywidualnej i zbiorowej” oraz „ Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci”. Systematyczna realizacja zaplanowanych działań sprzyjała zdrowiu i rozwojowi dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Wspólne podejmowanie i realizacja zadań integrowało społeczność przedszkolną, uczyło podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

 

Uwieńczeniem naszych działań była prezentacja przedszkolaków na scenie Centrum Kultury w Ropczycach dnia 14 kwietnia 2016r. oraz odbiór Certyfikatu przynależności do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dyrektor Przedszkola Dorota Nawracaj odebrała go z rąk Rejonowego Koordynatora Pani Anny Szczepanik. Odbyło się to podczas XII Konferencji Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Nic dwa razy się nie zdarza”.

 

Działania rozpoczęte w 2014r. są nadal kontynuowane, gdyż jest to początek długofalowego programu promocji zdrowia z wykorzystaniem działań, które zwiększają ich skuteczność. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom przedszkola, rodzicom oraz instytucjom, które wspierają nas w realizacji edukacji zdrowotnej.

 

Mamy nadzieję, że w 2020r. będziemy ubiegać się o otrzymanie certyfikatu wojewódzkiego w Podkarpackiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Działania zaplanowane na ten rok szkolny znajdują się w załączniku. 
                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                      Dorota Nawracaj

  

 

Plan pracy przedszkola promującego zdrowie w roku szkolnym 2022/23:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pprzedszkolebrzostek/plan-pracy-przedszkola-promujacego-zdrowie-skompresowany.pdf