PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

PROMUJEMY ZDROWIE

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole z certyfikatem

Dzień 19 czerwca 2023r. to ważna data dla społeczności Przedszkola w Brzostku. Tego dnia, podczas uroczystej gali, z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Małgorzaty Rauch, Dyrektor Przedszkola w Brzostku Pani Dorota Nawracaj wraz z koordynatorem zespołu do spraw promocji zdrowia Panią Różą Liana, przewodniczącą rady rodziców Panią Małgorzatą Kula oraz przedstawicielami przedszkolnej społeczności, otrzymała certyfikat przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie systematycznych działań, które prowadzimy na rzecz promocji zdrowia. Do sukcesu przyczynili się wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice naszych wychowanków. Certyfikat jest uznaniem naszych osiągnięć, ale również mobilizacją do dalszej pracy.

Wszystko zaczęło się w 2014r. kiedy to rozpoczęliśmy planowe działania w zakresie promocji zdrowia, co zaowocowało przyznaniem certyfikatu przynależności do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Rejon Dębica w roku 2016.

Każdy rok przynależności to diagnoza potrzeb i planowane działania kierowane do naszych wychowanków, pracowników i rodziców. Poprzez ich realizację staramy się osiągnąć standardy przewidziane dla przedszkoli promujących zdrowie:

  • prowadzimy edukację zdrowotną dzieci, pracowników i rodziców;

  • wspólnie z lokalnym środowiskiem i rodzicami realizujemy liczne projekty prozdrowotne;

  • dokładamy wszelkich starań, aby klimat społeczne przedszkola sprzyjał dobremu samopoczuciu, zdrowiu i bezpieczeństwu całej przedszkolnej społeczności;

  • tworzymy fizyczne warunki do realizacji idei Przedszkola Promującego Zdrowie

Działania podejmowane przez przedszkole są bogate i różnorodne, ale to co nas wyróżnia to:

  • Systemowe działania na rzecz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Należą do nich m. in.: cykliczne zajęcia kulinarne, możliwość samodzielnego komponowania zdrowych śniadań, współpraca z Kołem Gospodyń Brzosteckich w zakresie wspólnego przygotowywania potraw. Dla naszych wychowanków organizowane są „Zdrowe urodzinki”, w czasie których serwowane są tylko zdrowe przekąski, szczególnie z owoców i warzyw. Jubilat może wybrać sobie zabawę ruchową, którą uatrakcyjni spotkanie z rówieśnikami.

  • Duża dbałość o rozwój emocjonalny dzieci. Uczymy ich radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Wzbogaciliśmy w tym celu nasze przedszkolne biblioteczki, kąciki pomocy dydaktycznych, dla rodziców organizujemy zajęcia otwarte, warsztaty i szkolenia, które wyposażają ich w wiedzę i umiejętności potrzebne w procesie wychowywania dzieci. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje i realizują liczne projekt, np.: „Szkoła emocji. Nieustraszeni są wśród nas”.

  • Propagowanie aktywności fizycznej i czynnego spędzania wolnego czasu. Mamy do dyspozycji nowy plac zabaw z otwartą strefą aktywności, korzystamy z pobliskiego Orlika i nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej. Naszą tradycją są sobotnie wycieczki i wyjazdy integracyjne z udziałem pracowników, dzieci i ich rodzin. Zwiedziliśmy wspólnie np.: Kraków, Krynice, Solinę, Kopalnię Soli w Bochni, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. Wyróżniają nas także sobotnie bale karnawałowe również z udziałem pracowników, dzieci i ich rodzin. Przepustką jest zawsze przebranie i dobry humor. Cyklicznie organizujemy także aktywne spędzanie Dnia Rodziny – zawody z elementami współzawodnictwa, ruchu i tańca. Przykładamy dużą wagę do tego, by rodzice byli naszymi partnerami i w życiu codziennym praktykowali działania służące zdrowiu.

  • Upowszechnianie idei Przedszkola Promującego Zdrowie w środowisku lokalnym: organizujemy marsze dla zdrowia, dni aktywności zdrowotnej, konkursy dla przedszkolaków i ich rówieśników z innych placówek, współpracujemy z przedstawicielami lokalnych instytucji, aby uczyć dzieci wewnętrznej harmonii – jestem zdrowy, umiem odpoczywać, właściwie się odżywiam, jestem aktywny fizycznie, potrafię zadbać o siebie i nawiązać prawidłowe i bezpieczne relacje z innymi ludźmi oraz środowiskiem lokalnym.

Nie sposób opisać wszystkich korzyści jakie płyną z realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, ale wiemy na pewno, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie realizacji programu wpływają korzystnie na styl życia pracowników, dzieci i ich rodzin oraz sprzyjają ich dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu.

 

Dyrektor Przedszkola w Brzostku

Dorota Nawracaj

 

 
Nadanie certyfikatu 2016 rok 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pprzedszkolebrzostek/promocja-zdrowia-2016.pdf


 

 

Plan pracy przedszkola promującego zdrowie w roku szkolnym 2022/23:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pprzedszkolebrzostek/plan-pracy-przedszkola-promujacego-zdrowie-skompresowany.pdf