To takie proste!
Strona głowna  /  PROMUJEMY ZDROWIE
PROMUJEMY ZDROWIE

Ciekawe propozycje dla rodziców i nie tylko:

 

https://zdrowyprzedszkolak.pl
 

 

Plan  pracy  przedszkola  promującego  zdrowie 
            na  rok  szkolny  2018/2019

 

„Prowadzę zdrowy tryb życia i właściwie się odżywiam”. Budowanie świadomości dzieci na temat zdrowia.

L.p.

Zadania

  Termin realizacji

           Osoba     ....odpowiedzialna 

        Uwagi

  1.

„Zdrowe urodziny”. Organizowanie w poszczególnych grupach uroczystego dnia urodzin wykorzystując zdrowe przekąski.

       Cały rok

         Wszystkie   ......nauczycielki 

 

  2.

Pokaz mody „Jestem warzywem, owocem”. Zaprezentowanie stroju podczas  „Marszu Zdrowia”.

       Kwiecień

   Bożena Cholewiak

 

  3.

Zajęcia kulinarne z dziećmi. Wykonywanie kanapek, sałatek, owocowych szaszłyków itp.

       Cały rok 

        Wszystkie   ......nauczycielki 

 

  4.

Umieszczanie w  „Poczcie dla rodziców” przepisów na zdrową potrawę. 

       Cały rok 

        Wszystkie   ......nauczycielki 

 

  5.

Zorganizowanie warsztatów „Zdrowie na talerzu” z udziałem pań z „Koła Gospodyń” w Brzostku.

          Luty

      Beata Płaziak

 

  6.

Prelekcja dietetyka lub pielęgniarki „O konsekwencjach złego odżywiania”.

        Grudzień

 Sabina Werszczyńska  

 

  7.

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” rekomendowany przez PPiS w Dębicy, „Kubusiowi przyjaciele natury”. 

Marzec/Kwiecień

        Wszystkie   ......nauczycielki 

 

  8.

Zakupienie deseczek do krojenia warzyw - wykorzystanie podczas zajęć kulinarnych.

Październik 

          Dyrektor

 

  9.

Uszycie fartuszków i czepków kuchennych dla dzieci.

      Październik

 Anna Furman-Michalak 

 

10.

Wykonanie plakatów przez przedszkolaków „Pięć kolorów warzyw i owoców”.

Cały rok 

        Wszystkie   ......nauczycielki 

 

11.

Aktualizowanie gazetki poświęconej promowaniu zdrowego stylu życia w holu przedszkola.

           Październik/Marzec 

         Dyrektor

       Małgorzata Śliż 

 

12.

Publikowanie na stronie internetowej przedszkola działań  z zakresu promocji zdrowia oraz zdjęć z działalności zadań prozdrowotnych.

Cały rok 

      Beata Barbarzak

 

 

 

 

 

 

            Zdrowie jest wartością nadrzędną, zależy od wielu czynników i na wiele z nich ludzie mają wpływ. Istnieje wzajemny związek między zdrowiem i edukacją, dlatego przedszkole aktywnie uczestniczy w ochronie i promocji zdrowia całej społeczności.

Dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą być w promocji zdrowia partnerami dorosłych w pełnym słowa znaczeniu, ponieważ mają ograniczoną możliwość i zdolność do decydowania i podejmowania działań. Mogą być przede wszystkim aktywnymi uczestnikami działań organizowanych przez dorosłych, dlatego najważniejszymi partnerami w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie są rodzice.

Od wielu lat Przedszkole Publiczne w Brzostku podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna jest jednym z priorytetów pracy przedszkola. Mając na uwadze powyższy fakt w 2014r. nasza społeczność rozpoczęła działania zmierzające do przystąpienia do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, pracowników z koncepcją, modelem i strategią Szkoły Promującej Zdrowie oraz akceptacją tych środowisk rozpoczął się czas wytężonej pracy.

Przedszkolny Koordynator, Pani Małgorzata Śliż oraz Zespół Promocji Zdrowia, w skład którego weszli wszyscy nauczyciele, opracował program, w którym uwzględniono dwa zadania priorytetowe – „Zdrowy przedszkolak – promocja zdrowia jako aktywności indywidualnej i zbiorowej” oraz „ Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci”. Systematyczna realizacja zaplanowanych działań sprzyjała zdrowiu i rozwojowi dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Wspólne podejmowanie i realizacja zadań integrowało społeczność przedszkolną, uczyło podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

Uwieńczeniem naszych działań była prezentacja przedszkolaków na scenie Centrum Kultury w Ropczycach dnia 14 kwietnia 2016r. oraz odbiór Certyfikatu przynależności do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dyrektor Przedszkola Dorota Nawracaj odebrała go z rąk Rejonowego Koordynatora Pani Anny Szczepanik. Odbyło się to podczas XII Konferencji Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Nic dwa razy się nie zdarza”.

Działania rozpoczęte w 2014r. będą nadal kontynuowane, gdyż jest to początek długofalowego programu promocji zdrowia
z wykorzystaniem działań, które będą zwiększały ich skuteczność. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom przedszkola, rodzicom oraz instytucjom, które wspierały nas w realizacji edukacji zdrowotnej.

Dorota Nawracaj

www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/promowanie-zdrowego-stylu-ycia-dziaania-w-grupie-5-6-latkw(1).docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/zdrowy-przedszkolak-promocja-zdrowia-jako-aktywnoci-indywidualnej-i-zbiorowej.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/promowanie-zdrowego-stylu-odywiania-w-grupie-4-5-latkw.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/promocja-zdrowia-w-naszym-przedszkolu.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/czyste-powietrze-wok-nas.docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/caa-polska-czyta-dzieciom(6).docx
www.img.blizej.info/pprzedszkolebrzostek/zasady-ywieni-w-wieku-przedszkolnym.docx
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-15