PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

PLAN WSPÓŁPRACY

 

Brzostek, 1.09.2023r.

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Forma współpracy

Termin

Osoba odpowiedzialna 

 

Zebranie grupowe i ogólne z rodzicami. Zapoznanie rodziców ze statutem, prawami i obowiązkami rodziców, organizacją pracy przedszkola, ofertą zajęć dodatkowych. Wybory do Rady Rodziców i rad oddziałowych.

 

   Wrzesień

   Dyrektor
 

   Wychowawcy 

Wyjazd integracyjny do Pacanowa - integracja środowiska domowego i rodzinnego.    Wrzesień  

 Wychowawcy 

Bal Jesieni - włączenie rodziców w przygotowanie upominków, strojów, itp

   Październik

   
   

   Wychowawcy
 

   

 

Pasowanie na przedszkolaka w grupie Jeżyki – włączenie rodziców w przygotowanie upominków, strojów, itp.

 

   Listopad

   Wychowawca 

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości – przedstawienie w wykonaniu Jagódek - włączenie rodziców w przygotowanie strojów.

   Listopad

 

   Wychowawca
 

 

Dzień Pluszowego Misia - włączenie rodziców w przygotowanie strojów.

   Listopad

 

   Wszyscy nauczyciele

 

 

Kontakty indywidualne – przedstawienie rodzicom wyników wstępnej diagnozy przedszkolnej, wybranie kierunku pracy z dzieckiem.

 

   Listopad

    Nauczyciele,

    Specjaliści

 

Spotkanie z Mikołajem – zaangażowanie rodziców w organizację spotkania.

 

   Grudzień

   Wychowawcy

 

Jasełka – przedstawienie grupy "Motylki" – zaangażowanie rodziców w przygotowanie strojów.

 

   Grudzień    Wychowawca

Przy wigilijnym stole – wspólne kolędowanie w grupach.

 

   Grudzień

 

   Wychowawcy

 

Występ dla Babci i Dziadka – zacieśnianie więzi rodzinnych.

 

   Styczeń

 

   Wszyscy nauczyciele

 

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci. Włączenie rodziców w przygotowanie strojów i poczęstunku.

 

   Styczeń    Wszyscy nauczyciele

Zajęcie otwarte połączone z zebraniem grupowym – obserwacja dziecka na tle grupy, pedagogizacja rodziców, bieżące sprawy z życia grupy.

 

   Marzec

 

   Wychowawcy

 

 

Kontakty indywidualne – przekazanie rodzicom wyników obserwacji i diagnozy końcowej, pisemnej informacji o gotowości dzieci 6 letnich do podjęcia nauki w szkole.

 

   Kwiecień

   Wychowawcy

 

Dzień Mamy, Taty i Dziecka – integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

 

   Maj    Wszyscy nauczyciele

 

Wycieczka autokarowa do wybranego przez rodziców miejsca. Aktywna forma spędzania wolnego czasu.

 

   Czerwiec

 

   Dyrektor

 

 

Spektakl słowno-muzyczny „Pożegnanie przedszkola”. Zaangażowanie rodziców w zakup upominków na pożegnanie sześciolatków.

 

   Czerwiec

   Wychowawcy

 

Wystawy prac dzieci. Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z umiejętnościami plastycznymi dzieci.

 

   Cały rok

   Wszyscy nauczyciele

 

Tablica informacyjna dla rodziców. Prezentowanie wiadomości i ciekawostek z pracy przedszkola, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze, teksty piosenek, wierszy itp.

 

   Cały rok    Wszyscy nauczyciele

 

Strona WWW przedszkola. Upowszechnianie osiągnięć dzieci i placówki w szerszym środowisku.

 

 

   Cały rok

 

   Magdalena Zatorska