PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

PLAN WSPÓŁPRACY

 

Brzostek, 1.09.2022r.

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Forma współpracy

Termin

Osoba odpowiedzialna 

 

Zebranie grupowe i ogólne z rodzicami. Zapoznanie rodziców ze statutem, prawami i obowiązkami rodziców, organizacją pracy przedszkola, ofertą zajęć dodatkowych. Wybory do Rady Rodziców i rad oddziałowych.

 

   Wrzesień

   Dyrektor
 

   Wychowawcy 

Wycieczka rodzinna do Bochni. Propagowanie aktywnych form wypoczynku, integracja społeczności przedszkolnej.     Wrzesień  

   Dyrektor
 

   Wychowawcy 

Pasowanie na przedszkolaka. Włączenie rodziców
w przygotowanie upominków, strojów, itp.

   Listopad

   
   

   Beata Płaziak 
 

   

Wyjazd dzieci do teatru (grupy starsze).     Listopad

   Bożena Cholewiak
 

   Anna Furman-Michalak 

Kontakty indywidualne. Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej diagnozy przedszkolnej, wybranie kierunku pracy z dzieckiem.

   Listopad

 

   Wychowawcy
 

   Logopeda


   Pedagog specjalny 

 

Bal postaci z bajeki. Włączenie rodziców w organizację imprezy.

   Listopad

 

   Wszyscy nauczyciele

 

„Przyjedź Św. Mikołaju”. Zaangażowanie rodziców przy  zakupie i pakowaniu prezentów.    Grudzień      Wychowawcy

 

Bożonarodzeniowe przedstawienie najstarszej grupy. Zaangażowanie rodziców w przygotowanie strojów. 

 

   Grudzień

   Bożena Cholewiak

 

Spotkanie wigilijne. Wspólne świętowanie, kolędowanie. 

 

   Grudzień    Wychowawcy

Dzień Babci i Dziadka. Zacieśnianie więzi rodzinnych.

 

   Luty

 

   Wszyscy nauczyciele

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci. Włączenie rodziców w przygotowanie strojów i poczęstunku.

 

   Luty

 

   Wszyscy nauczyciele

 

 

Zajęcia otwarte połączone z zebraniem grupowym. Obserwacja dziecka na tle grupy, pedagogizacja rodziców, bieżące sprawy z życia grupy. 

 

   Marzec    Wychowawcy

 

Kontakty indywidualne. Przekazanie rodzicom wyników obserwacji i  diagnozy końcowej, pisemnej informacji o gotowości dzieci 6 letnich do podjęcia nauki w szkole.

 

 

   Kwiecień

 

   Wychowawcy
 

   Logopeda
 

   Pedagog specjalny
 

 

Dzień Mamy, Taty i Dziecka na sportowo.  Integracja środowiska rodzinnego
i przedszkolnego.

 

   Czerwiec

   Wychowawcy

Wycieczka do wybranego przez rodziców miejsca. Aktywna forma spędzania wolnego czasu.     Czerwiec    Dyrektor

 

Spektakl słowno-muzyczny „Pożegnanie przedszkola”. Zaangażowanie rodziców w zakup upominków na pożegnanie sześciolatków.

 

   Czerwiec

 

   Wychowawcy

 

 

Wystawy prac dzieci. Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z umiejętnościami plastycznymi dzieci.

 

   Cały rok

   Nauczycielki  grup

 

Tablica informacyjna dla rodziców. Prezentowanie wiadomości i ciekawostek z pracy przedszkola, hasła wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc, teksty piosenek, wierszy itp.

 

   Cały rok

   Dyrektor
 

   Wychowawcy 

 

Strona WWW przedszkola. Upowszechnianie osiągnięć dzieci i placówki w szerszym środowisku.

 

 

   Cały rok

 

   Beata Barbarzak-Wal