To takie proste!
Strona głowna  /  PLAN WSPÓŁPRACY
PLAN WSPÓŁPRACY

 

Brzostek, 31.08.2018r.

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Forma współpracy

Termin

Osoba odpowiedzialna 

 

Zebranie grupowe i ogólne z rodzicami. Zapoznanie rodziców ze statutem, prawami i obowiązkami rodziców, ofertą zajęć dodatkowych. Wybory do Rady Rodziców
i rad oddziałowych.

 

Wrzesień

Dyrektor

Wychowawcy grup

 

Zajęcia otwarte i zebrania grupowe. Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy. Rozmowy z nauczycielem w celu rozwiązania bieżących problemów i spraw, pedagogizacja.

 

 

Październik

 

Nauczycielki grup

Pasowanie na przedszkolaka. Włączenie rodziców
w przygotowanie upominków, strojów, itp.

Listopad

 

Beata Barbarzak 

Pomoc nauczyciela

 

 

Wyjazd dzieci 5 i 6 letnich do  Trzcinicy „Karpacka Troja” oraz do filharmonii celem poszerzania doświadczeń kulturalnych. Włączenie rodziców do opieki nad dziećmi w czasie podróży.

 

 

Maj

 

Róża Liana 

Małgorzta Śliż 

 

Kontakty indywidualne. Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej diagnozy przedszkolnej, wybranie kierunku pracy z dzieckiem.

 

Listopad

 

Wychowawcy

Logopeda

 

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci. Włączenie rodziców
 w organizację imprezy.

 

 

Listopad

 

Nauczycielki grup

Kolędowanie z regionalną Kapelą Ludową Zastawnych. Wspólne świętowanie, pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych. 

 

Grudzień

 

 

Anna Furman-Michalak

 

 

„Przyjedź Św. Mikołaju”. Zaangażowanie rodziców przy  zakupie i pakowaniu prezentów.

 

Grudzień

Nauczycielki grup

 

Dzień Babci i Dziadka. Zaangażowanie rodziców
w przygotowanie strojów i scenografii do przedstawienia. Pomoc w przygotowanie poczęstunku.

 

Styczeń

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci i rodziców. Włączenie rodziców w przygotowanie strojów i poczęstunku.

 

Styczeń

 

Nauczycielki grup

 

 

Zajęcie otwarte połączone z zebraniem grupowym. Obserwacja dziecka na tle grupy, pedagogizacja rodziców, bieżące sprawy z życia grupy.

 

Marzec

Nauczycielki grup

 

Kontakty indywidualne. Przekazanie rodzicom wyników obserwacji i  diagnozy końcowej, pisemnej informacji
o gotowości dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki
 w szkole.

 

 

Kwiecień

 

Wychowawcy

Logopeda

 

Dzień Mamy, Taty i Dziecka.  Integracja środowiska  rodzinnego i przedszkolnego.

 

Maj/Czerwiec

Wychowawcy

 

Wycieczka autokarowa do wybranego przez rodziców miejsca. Aktywna forma spędzania wolnego czasu.

 

Czerwiec

 

Dyrektor

 

 

Spektakl słowno-muzyczny „Pożegnanie przedszkola”. Zaangażowanie rodziców w zakup upominków na pożegnanie sześciolatków.

 

Czerwiec

Małgorzta Śliż

 

Spotkanie z psychologiem PPP w Dębicy według zdiagnozowanych potrzeb rodziców i nauczycieli.

 

W ciągu roku

Dyrektor

 

Wystawy prac dzieci. Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z umiejętnościami plastycznymi dzieci.

 

Cały rok

Nauczycielki  grup

 

Tablica informacyjna dla rodziców. Prezentowanie wiadomości i ciekawostek z pracy przedszkola, hasła wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc, teksty piosenek, wierszy itp.

 

 

Cały rok

 

Dyrektor

Wychowawcy grup

Strona WWW przedszkola. Upowszechnianie osiągnięć dzieci i placówki w szerszym środowisku.

Cały rok

 

Dyrektor

Beata Barbarzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-01-02