PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

KADRA PEDAGOGICZNADYREKTOR:
 
mgr  Dorota Nawracaj
 
 
 
   NAUCZYCIELKI:
 

mgr Elżbieta Golec

mgr Anna Furman-Michalak

 mgr Róża Liana

mgr Beata Płaziak

mgr Sylwia Podlasek

mgr Małgorzata Śliż

mgr Katarzyna Zajdel

mgr Magdalena Zatorska

 

 

   NAUCZYCIELKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH:
 

mgr Sylwia Podlasek - język angielski

 mgr Paulina Jędrzejczyk - logopeda

mgr Paulina Jędrzejczyk - pedagog specjalny

mgr Alicja Czapla - psycholog 

mgr Beata Płaziak - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Magdalena Zatorska - zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

mgr Jolanta Synowiecka - religia

 
 
 
PRACOWNICY  OBSŁUGI:

Dorota Czech
Elżbieta Kawalec
Małgorzata Kumiega
Anna Podgórska
Ewa Sienkowska
Karolina Śliż  
Antoni Wajda