PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR:
mgr  Dorota Nawracaj
 
 
 
   NAUCZYCIELKI:

mgr Beata Barbarzak-Wal

mgr Bożena Cholewiak

mgr Anna Furman-Michalak

 mgr Róża Liana

 mgr Paulina Mokrzycka 

mgr Beata Płaziak

mgr Sylwia Podlasek

mgr Magdalena Zatorska

 

 

 

   NAUCZYCIELKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

mgr Sylwia Podlasek - język angielski

 mgr Paulina Jędrzejczyk - logopedia

mgr Sabina Wereszczyńska - pedagog specjalny

mgr Beata Płaziak - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Magdalena Zatorska - zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

mgr Jolanta Synowiecka/Ks. Mgr Łukasz Siwiec - religia

 
 
 
PRACOWNICY  OBSŁUGI:
Dorota Czech
Bogusława Hodor
Elżbieta Kawalec
Małgorzata Kumiega
Ewa Sienkowska
Karolina Śliż  
Antoni Wajda