PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

RODO

 

Inspektor Ochrony Danych: Dorota Gliwa

Adres e-mail: iodcuw@brzostek.pl

Nr tel.: 14 68 30 376

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 


http://images.dlaprzedszkoli.eu/pprzedszkolebrzostek/polityka-prywatnosci-2020-az.pdf

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pprzedszkolebrzostek/deklaracja-dostepnosci.pdf

 

 

Klauzula informacyjna o monitoringu: 

 

 

 

Klauzula informacyjna ogólna dla rodziców: