PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci. Mycie rąk. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawa ruchowa i ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

 

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

8.30 – 9.00 Śniadanie. Kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończonym posiłku.

 

9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, rytmicznych, ruchowych i innych stymulujących rozwój dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

10.00 – 11.15 Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych. Wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw. Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci - w razie niepogody. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

11.15 – 11.30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

11.30 – 12.00 Obiad - celebrowania posiłku. Kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, dbałość o zdrowie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu. 

 

12.00 – 12.30 Odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji literatury dziecięcej. Grupa najmłodsza leżakowanie do 14.00 - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu. Odpoczynek dzieci, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

12.30 – 14.00 Zabawy dzieci w sali lub na placu zabaw - zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, działalność plastyczna, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna i zespołowa. Praca o charakterze korekcyjnym i z dzieckiem zdolnym.

 

14.00 – 14.15 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne i samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

14.15 – 14.30 Podwieczorek. Kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, dbałość o zdrowie. Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po zakończeniu posiłku.

 

14.30 – 16.30 Zabawy i gry stolikowe. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Czynności porządkowe i organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.