PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

AKTUALNOŚCI

.

KĄCIK WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI


SZANOWNI RODZICE!

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „KĄCIK WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI”, którego celem jest rozwijanie postaw czytelniczych dzieci i uczenie dzielenia się własnością. „Kącik wędrującej książki” czeka na Was w holu przedszkola. Wyposażyliśmy go w książki z przedszkolnej biblioteki. Jeżeli w Waszej domowej biblioteczce macie książki, którymi chcecie się podzielić możecie je podpisać i umieścić w kąciku.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄCIKA

  1. Możesz korzystać ze zbiorów w dowolnym czasie – książki wybieramy sami.
  2. Możesz wziąć książkę do domu, przeczytać i zwrócić.
  3. Wypożyczamy jedną książkę maksymalnie na tydzień – pamiętamy o terminowym zwrocie książek do kącika, aby jak najwięcej dzieci mogło z niej skorzystać.
  4. Jesteśmy odpowiedzialni za książki – szanujemy je, nie wyrywamy kartek, uważamy, by ich nie poplamić.
  5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki zastępujemy ją inną – własną.


Szanowni Rodzice!

Rozpalajcie w swoich dzieciach miłość do czytania książek, które rozwijają ich zainteresowania i pasje, kształtują w nich poczucie własnej wartości, wyrabiają motywację do działania i sprawiają wiele radości.

  

 

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

                                             

Informujemy, że wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony przez nasze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Nasze przedszkola wnosi wkład własny w wysokości 750,00 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania do końca 2022r. 3750,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.